BELIAERT
GENT • Beeldhouwen is geen keuze , het is een ware natuur. Het creatieve proces is de grootste uitdaging en het eindresultaat de voldoening.
Bram's werken vertrekken altijd vanuit zijn persoonlijke visie of boodschap, maar dragen veel verder dan louter esthetiek. Zijn ziel zit vervat in ieder werk en hij wil zijn gedachten en visioenen zowel in tijd als in p​laats ver weg meegeven met de medemens.
Met de nodige aandacht voor spiritualiteit, het evenwicht, rust, emoties en de bedreigde natuur wil Bram zijn steentje bijdragen om deze thema's onder de aandacht te brengen, nu en in de verre toekomst.
Bram's bronzen zijn originele stukken, dit om elk werk nog meer karakter en persoonlijkheid  te kunnen meegeven. De vormen en beelden die hij creëert reflecteren de realiteit en geven ons zijn persoonlijke interpretatie met alle respect voor harmonie en esthetiek.   
mail ons
0032.485 99 89 10