CHRISTINE VANHOVE
ALVERINGEM • Keramische sculpturen tussen realisme en surrealisme met vertaling van gevoelens. Soms met een toets porselein
Duofiguren en tweelingen komen vaak aan bod met al dan niet versmolten of vervormde lichamen in harmonie met elkaar.