JOS BOLLE
BELLINGEN • Jos Bolle werkt voor zijn bronzen beelden veelal in thema's. Deze reeksen zijn gerelateerd aan verschillende culturen. De figuratieve beelden zijn een neerslag van een spel met anatomie en verhoudingen. De beelden verheffen zich van hun sokkel waarop ze staan en zoeken een wankel evenwicht in de ruimte. Ze dagen evenwicht en zwaartekracht uit.

We worden geconfronteerd met antopromorfe wezens en in de cocons gevangen figuren : stappers, pelgrims, kreupelen en mismaakten , comptacte lichamen op sprietachtige benen bevolken een theater waar ze hun soms bevreemdend spel opvoeren. Deze beelden leiden zowel een ondergronds leven als een drang naar het hogere.
mail ons
0032.32494065547