LEBUïN D'HAESE
Hij is beeldhouwer met als favoriet materiaal klei, gebakken (keramiek) of gegoten in brons. Verder tekent en schildert hij en schrijft eigen teksten, poëzie.
Hij stelt tentoon in binnen- en buitenland.
Hij is medeoprichter en artistiek leider van het sociaal artistiek atelier en galerie deRUIMTE te Turnhout, een atelier dat werkt met mensen uit de vele kwetsbare groepen in onze maatschappij.

Er verschenen drie boeken over zijn beeldhouwwerk, steeds in combinatie met zijn poëzie:
- De kracht van het breekbare, tekst Luc Clerinckx, 1989
- Het winnen van de volmaaktheid, tekst Nico Out, 1995
- Ook uit blauwe lucht valt regen, tekst Guy Kestens, 2005
In 2015 verscheen een dichtbundel met eigen pentekeningen:
- Ik tel letters tot Z, uitgeverij Vrijdag.

Samen met andere kunstenaars maakt Lebuïn regelmatig producties waarbij hij beeld, woord en muziek samenbrengt rond een thema.