MOERMAN PHILIP
HEULE • Kunst is passie voor vorm, waarbij de dingen die ik om me heen zie van mensen en dieren, resulteren in dromen die op hun beurt een grote drang opwekken om een nieuw beeld te creëren. Bij mijn beelden uit brons of marmer speelt gevoel voor detail en uitdrukking een belangrijke rol. Er wordt geëxperimenteerd met soms onrealistische combinaties waarin tijdsfenomenen en emoties gesymboliseerd worden.