STAF TIMMERS
HOUTHALEN • Het beeldhouwwerk van Staf Timmers laat zich niet onder een etiket vangen. Het merendeel zijn kleine subtiele beeldjes van fragiele menselijke figuren die wedijveren met reuzengrote insecten, vleermuizen, bidsprinkhanen, paarden, vogels, atleten en ballerina’s. Wat ze gemeen hebben is ‘de kracht van de beweging’.

Niets gaat hij uit de weg. In al hun complexiteit worden zijn onderwerpen in brons gevat, dankzij een aparte techniek die hij zich heeft eigen gemaakt. Die aparte techniek, geen mallen, maar rechtstreeks in was, geven hem onbeperkte mogelijkheden om zijn beelden los en vol beweging te maken, ruw als het nodig is, of zacht als de weemoed hem parten speelt.

Staf houdt niet van statische beelden, maar is altijd op zoek naar actie en dynamiek, kracht en zeggingskracht of is het spanning of vastberadenheid. Zijn beelden worden tentoongesteld in zijn idyllische beeldentuin en atelier die gedurende de maanden juni, juli en augustus open en vrij toegankelijk is elke zondag van 13 tot 19 uur. Andere dagen open op eenvoudig verzoek. Groepen zijn welkom na reservatie voor een geleid bezoek van 1,5 uur.