LIEVE HEYVAERT
RANST • Boetseren is een manier om in het leven te staan, omzichtig met de mens om te gaan en zijn schoonheid te zoeken. In die zin sluit het aan bij mijn roeping om leerlingen mee te vormen in het onderwijs. Met de leerlingen die je toegewezen krijgt moet je aan de slag. Je kijkt ernaar, je bent verwonderd over hun innerlijke kracht, je voelt met al je zintuigen, je luistert aandachtig, je kijkt nauwkeurig. Dan duw je hier eens, je kneedt daar en stilaan wordt de leerling gevormd."
Zoals het lesgeven je uitdaagt om los te laten, naar je hart te luisteren en je intuïtie en gevoel ernstig te nemen, zo is boetseren de kunst er uit te halen wat er eigenlijk al de hele tijd in besloten lag.
Pas op 51-jarige leeftijd ben ik begonnen met het maken van beelden.